Забрана на рекламите за бързи кредити

Преди няколко месеца във Великобритания бе подета инициатива за забрана на рекламирането на бързи кредити. Искането бе най-малкото да се преустанови тяхното излъчване до 9 часа, като за основна причина е посочена възможността рекламирането на бързи кредити да повлияе на младежите до 18 години да вземат бърз кредит или да накарат някой друг да стори това вместо тях.

В същото време, в България се заговори дори за цялостна забрана на рекламирането на бързи кредити като възможност за финансиране. Подобни гласове се чуха дори и от най-високите етажи на банковото управление, а причината е в насърчаването на хора без нужните финансови познания да се възползват от бързите кредити с обещанието за лесни пари, които след това обаче много трудно биват връщани. Това, според банковите институции води до спад на доверието в банките като цяло, което вреди на банковия бизнес и финансова среда.

Липсата на достатъчно добра законова уредба, позволява на фирмите, предлагащи отдаването на бързи кредити да показват взимането на подобен заем като лесно решение и достъп до средства. Същевременно се спестява информацията за размера на лихвите и за наказателните такси, които се налагат при просрочие. Отделно от това, изследвания на банковия сектор показват, че голяма част от хората, кандидатствали и одобрявани за бързи кредити са млади хора, които използват този финансов инструмент за да си купуват стоки и услуги, далеч от описваните като първа необходимост. Това показва, че те определено са повлиявани от рекламите в медиите, което води и до реакцията с желанието за тяхното прекратяване или изместване в часови пояс, който е непопулярен сред тийнейджърите.

Дали решението на проблема с бързите кредити е в забраняването на тяхното рекламиране или е в по-добрата законова уредба на този вид финансови услуги е спорен въпрос. Факт е, че бързите кредити са финансов инструмент, който може да бъде успешно използван при определени финансови проблеми. Факт е също така и че това се случва само при хора, които разполагат с нужните финансови познания за да разберат напълно плюсовете и минусите на бързите кредити и могат да вземат аргументирано решение. Това само по себе си показва, че не спирането на рекламите за бързи кредити ще реши проблема с тяхното използване, а разяснителна кампания за предимствата и недостатъците на този тип кредити. Това е инициатива, която със сигурност управляващите дължат на обществото и колко по-бързо този пропуск бъде поправен, толкова по-добре.

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.

Comments are closed.