Недостатъци на бързите кредити

На пръв поглед, взимането на бързи кредити изглежда изключително привлекателно. Без особени усилия, всеки, само срещу лична карта може да вземе малка сума пари, с която да покрие важните и неотложни разходи, които му предстоят. Това обаче идва и с някои сериозни недостатъци на бързите кредити, които е добре да обмислите преди да се решите на стъпката по кандидатстване за подобен род кредити.

Изключително високи лихви

Може би най-важният недостатък, свързан с бързите кредити е това, че този вид заеми са свързани и с изключително високи лихви, често минаващи стоте процента. Когато сумите не са големи, това не се забелязва (например взимате 200 лева на 1 март и връщате 220 на 20 март или само 20 лева повече), но все пак от гледна точка на лихвите и процентите, това е огромна загуба за вас

Наказателни такси при просрочие на кредита

Друг основен недостатък, свързан с бързите кредити е в наказателните такси, които финансовите институции, предлагащи подобни заеми налагат при неплащане в срок на предвидените такси. Често, наказателните такси са толкова високи, че само след няколко пропуснати периода надвишават сумата по взетия заем. Това често води до ситуация, в която клиентът на този род заеми започва да плаща само и единствено лихвите и наказателните такси без да може да започне да изплаща главницата по заема и по този начин да се отърве от него. Има случаи, в които човек попада в подобна ситуация в продължение на години.

Недостатъчно добре уредена законова рамка

Бързите кредити са част от финансовото право, която все още не е достатъчно добре уредена и за разлика от по-общите заеми, правата на потребителите не са достатъчно добре защитени. На практика, това означава, че когато сте решили да взимате бърз кредит е добре много да внимавате за правната страна на въпроса и за това как са защитени вашите права. Това включва познати техники като скрит текст в договора, заблуждаващи клаузи и други подобни. Най-добрият вариант за всеки, който е решил да кандидатства за бърз кредит е да се консултира с адвокат по време на подписването на договора за заем.

Наред със своите предимства, бързите кредити имат и сериозни недостатъци и ако не внимаваме достатъчно е напълно възможно да попаднем в сериозни финансови затруднения.

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.

Comments are closed.